قاصدک تو را هیچگاه نمی توانم از زندگی ام پاک کنم چون تو پاک هستی می توانم تو را خط خطی کنم که آن وقت در زندان خط هایم برای همیشه ماندگار میشوی و وقتی که نیستی بی رنگی روزهایم را با مداد رنگی های یادت رنگ می زنم. tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com 2020-08-11T17:08:50+01:00 mihanblog.com دلتنگــــی 2015-05-03T11:09:00+01:00 2015-05-03T11:09:00+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1217 کسی که مثل هیچکس نیست دنیا کوچکتر از آن است که گمشده ای را در آن یافته باشی هیچکس اینجا گم نمیشود آدمها به همان خونسردی که آمده اند چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند یکی در مه ... یکی در غبار ... یکی در باران ...   یکی در باد و بیرحم ترینشان در برف ...   آنچه بر جا می ماند رد پایی است   و خاطرهایی که هر از گاه پس می زند مثل نسیم،   پرده های اتاقت را ...
دنیا کوچکتر از آن است که گمشده ای را در آن یافته باشی

هیچکس اینجا گم نمیشود

آدمها به همان خونسردی که آمده اند

چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند

یکی در مه ... یکی در غبار ... یکی در باران ...
 
یکی در باد و بیرحم ترینشان در برف ...
 
آنچه بر جا می ماند رد پایی است
 
و خاطرهایی که هر از گاه پس می زند مثل نسیم،
 
پرده های اتاقت را ...]]>
چرا رفتی ... 2015-05-03T10:57:19+01:00 2015-05-03T10:57:19+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1215 کسی که مثل هیچکس نیست چرا رفتی چرا من بی قرارم به سر سودای آغوش تو دارم نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست ندیدی جانم از غم نا شکیباست چرا رفتی چرا من بی قرارم به سر سودای آغوش تو دارم خیالت گرچه عمری یار من بود امیدت گرچه در پندار من بود بیا امشب شرابی دیگرم ده ز مینای حقیقت ساغرم ده چرا رفتی چرا من بی قرارم به سر سودای آغوش تو دارم چرا رفتی چرا من بی قرارم به سر سودای آغوش تو دارم نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست ندیدی جانم از غم نا شکیباست چرا رفتی چرا من قرارم به سر سودای آغوش تو دارم دل دیوانه را دیوان چرا رفتی چرا من بی قرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
ندیدی جانم از غم نا شکیباست
چرا رفتی چرا من بی قرارم
به سر سودای آغوش تو دارم

خیالت گرچه عمری یار من بود
امیدت گرچه در پندار من بود
بیا امشب شرابی دیگرم ده
ز مینای حقیقت ساغرم ده
چرا رفتی چرا من بی قرارم
به سر سودای آغوش تو دارم

چرا رفتی چرا من بی قرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
ندیدی جانم از غم نا شکیباست
چرا رفتی چرا من قرارم
به سر سودای آغوش تو دارم

دل دیوانه را دیوانه تر کن
مرا از هردو عالم بی خبر کن
بیا امشب شرابی دیگرم ده
ز مینای حقیقت ساغرم ده
ز مینای حقیقت ساغرم ده

چرا رفتی چرا من بی قرارم
به سر سودای آغوش تو دارم…


]]>
یلداتون به نیکی 2014-12-21T16:56:20+01:00 2014-12-21T16:56:20+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1214 کسی که مثل هیچکس نیست دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد...... دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟ گله هارابگذار! ناله هارابس كن! تابجنبیم تمام است تمام!! مهردیدی كه به برهم زدن چشم گذشت.... یاهمین سال جدید!! بازكم مانده به عید!! این شتاب عمراست ... من وتوباورمان نیست كه نیست!! زندگی گاه به كام است و بس است؛ زندگی گاه به نام است و كم است؛ زندگی گاه به دام است و غم است؛ چه به كام و چه به نام و چه به دام... زندگی معركه همت ما دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد......
دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟
گله هارابگذار!
ناله هارابس كن!

تابجنبیم تمام است تمام!!
مهردیدی كه به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!!
بازكم مانده به عید!!
این شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نیست كه نیست!!

زندگی گاه به كام است و بس است؛
زندگی گاه به نام است و كم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛
چه به كام و
چه به نام و
چه به دام...
زندگی معركه همت ماست...زندگی میگذرد...

زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛
زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛
زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛
چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز...
زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد


]]>
نبودنت 2014-12-06T18:45:47+01:00 2014-12-06T18:45:47+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1212 کسی که مثل هیچکس نیست اگر قرار بر نبودنت باشد بگذار تمام نیمکت ها رنگی باشندنبودنت را باید قدم زد ... اگر قرار بر نبودنت باشد

بگذار تمام نیمکت ها رنگی باشند

نبودنت را باید قدم زد ...

]]>
زن و مرد 2014-12-06T14:51:43+01:00 2014-12-06T14:51:43+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1210 کسی که مثل هیچکس نیست مرد نثر آفرینش است و زن شعر او ...                                ناپلئون بناپارت

مرد نثر آفرینش است و زن شعر او ...

                                ناپلئون بناپارت


]]>
سكوت 2014-12-02T14:56:28+01:00 2014-12-02T14:56:28+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1211 کسی که مثل هیچکس نیست سکوت سر شار از ناگفته هاست! دلتنگی های آدمی را باد ترانه می خواند رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد وهر دانه برفی به اشكی نریخته می ماند . سكوت سرشار از سخنان ناگفته است . از حركات ناكرده، اعتراف به عشق های نهان وشگفتی های بر زبان نیامده در این سكوت حقیقت ما نهفته است حقیقت تو و من ...!                     مارگوت بیگل سکوت سر شار از ناگفته هاست!

دلتنگی های آدمی را باد ترانه می خواند

رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد

وهر دانه برفی

به اشكی نریخته می ماند .

سكوت سرشار از سخنان ناگفته است .

از حركات ناكرده، اعتراف به عشق های نهان

وشگفتی های بر زبان نیامده

در این سكوت حقیقت ما نهفته است

حقیقت تو و من ...!

                     مارگوت بیگل]]>
عشق واقعی 2014-12-02T08:20:17+01:00 2014-12-02T08:20:17+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1209 کسی که مثل هیچکس نیست عشق واقعی اونجاست که ...دختر با تمام عصبانیت با مشت بکوبه روی سینه عشقش و بهش بگه برو تنهام بذار ...ولی ...اون آروم بغلش کنه بگه نزن دستت درد میگیره ... عشق واقعی اونجاست که ...

دختر با تمام عصبانیت با مشت بکوبه روی سینه عشقش

و بهش بگه برو تنهام بذار ...

ولی ...

اون آروم بغلش کنه بگه

 نزن دستت درد میگیره ...]]>
ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻡ 2014-11-25T21:28:23+01:00 2014-11-25T21:28:23+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1208 کسی که مثل هیچکس نیست ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻭﭘﺎ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩِ ﺑﻪ ﺭﻭﯼِ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻥ ﺍﺳﺖ ! ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻡ ﻭ ... ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ ﻭ ... ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ! ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺁﻭﺭﺩﻥ، ﻧﺪﺍﺭﻡ؛ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺑﺤﺚ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺟﺪﻝ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﮐﺸﻒ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ! ﻋﺠﯿﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ؛ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻤﻢ ﺑﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﯽ ﺗﻼﺵ ﺑﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺷﮕﻔﺖ ﺯﺩﻩ ... ﻓﻘﻂ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺎﻡ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻮﺱ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽِ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﻢ! ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻥ ﻫﻢ ... ﺳﻼﻧﻪ ﺳﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻭﭘﺎ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩِ ﺑﻪ ﺭﻭﯼِ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻥ ﺍﺳﺖ !

ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻡ

ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻡ ﻭ ...

ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ ﻭ ...

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ !

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺁﻭﺭﺩﻥ، ﻧﺪﺍﺭﻡ؛

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺑﺤﺚ

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺟﺪﻝ

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻥ

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩﻥ

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﮐﺸﻒ

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺗﻔﻬﯿﻢ

ﺣﺘﯽ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ !

ﻋﺠﯿﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ؛

ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻤﻢ

ﺑﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ

ﺑﯽ ﺗﻼﺵ

ﺑﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ

ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺷﮕﻔﺖ ﺯﺩﻩ ...

ﻓﻘﻂ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺎﻡ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ

ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻮﺱ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽِ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﻢ!

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻥ ﻫﻢ ...

ﺳﻼﻧﻪ ﺳﻼﻧﻪ، ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ، ﺑﯽ ﻋﺬﺍﺏ، ﺑﯽ ﺳﺨﺘﯽ، ﺑﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺗﻠﺨﯽ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﻗﺪﻡ

ﻣﯽ ﺯﻧﻢ

ﺍﻣﺎ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ

ﻣﻨﺘﻈﺮِ ﺑﺎﺭﺍﻧﻢ

ﻣﻨﺘﻈـﺮِ ﺑـﺎﺭﺍﻥ !]]>
ﺩﻟﺘﻨﮕﺘﺮﯾﻦ 2014-11-25T21:25:25+01:00 2014-11-25T21:25:25+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1207 کسی که مثل هیچکس نیست ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺟﻠﻮﯼ ﺁﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﯽ ﺭﮊ ﻟﺐ ... ﮐﻤﯽ ﻋﻄﺮ ﻭ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺸﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ! ﺑﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﻘﺎﺏ ﻣﯿﺪﻭﺯﯼ ... ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻧﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﻮﺷﯽ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯼ ﻭﭼﻨﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﻣﺮﻭﺍﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﯾﺰﯼ! ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ, ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ " ﺩﻟﺘﻨﮕﺘﺮﯾﻦ " ﺯﻥ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ... ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ

ﺟﻠﻮﯼ ﺁﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﯽ

ﺭﮊ ﻟﺐ ...

ﮐﻤﯽ ﻋﻄﺮﮐﻤﯽ ﻧﯿﺸﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ !

ﺑﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﻘﺎﺏ ﻣﯿﺪﻭﺯﯼ ...

ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻧﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﻮﺷﯽ

ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯼ

ﻭﭼﻨﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﻣﺮﻭﺍﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﯾﺰﯼ!

ﺩﺭ ﺁﺧﺮ

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ,

ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ " ﺩﻟﺘﻨﮕﺘﺮﯾﻦ " ﺯﻥ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ...]]>
تنهـایی 2014-11-25T16:03:26+01:00 2014-11-25T16:03:26+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1206 کسی که مثل هیچکس نیست تـو ملولی و مرا طاقت تنهـایی نیست تـو جفـا کـردی و من عهـد وفـا نشکستـم                                              سعدی تـو ملولی و مرا طاقت تنهـایی نیست

تـو جفـا کـردی و من عهـد وفـا نشکستـم

                                             سعدی]]>
غریبانـه 2014-11-25T15:56:31+01:00 2014-11-25T15:56:31+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1205 کسی که مثل هیچکس نیست چه چیـز در این جهـان غریبانـه تر از زنی است كه خودش را و تنهـایی اش را بغـل می كنـد و می پـوسد اما حاضـر نیست دیگر كسی را دوست بـدارد ؟                                          مریم ملك دار چه چیـز در این جهـان

غریبانـه تر از زنی است

كه خودش را

و تنهـایی اش را بغـل می كنـد

و می پـوسد

اما حاضـر نیست

دیگر كسی را دوست بـدارد ؟

                                          مریم ملك دار]]>
عطر تـو 2014-11-25T15:47:33+01:00 2014-11-25T15:47:33+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1204 کسی که مثل هیچکس نیست با عطر تـو در یک اتاق تنهـا مانده‌ام این عذاب را نمی‌توانی تصـور کنی ...                                      ایلهان برک با عطر تـو

در یک اتاق تنهـا مانده‌ام

این عذاب را

نمی‌توانی تصـور کنی ...

                                      ایلهان برک]]>
تنهـایی 2014-11-25T15:42:24+01:00 2014-11-25T15:42:24+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1203 کسی که مثل هیچکس نیست تنهـایی صـدای آکاردئـونی است که هیـچ وقـت نمی فهمـم از کجـای خیابان می آیـد .                       کامران رسول زاده تنهـایی

صـدای آکاردئـونی است

که هیـچ وقـت نمی فهمـم

از کجـای خیابان می آیـد .

                       کامران رسول زاده]]>
دل دنیا رو خون کردی و رفتی ... 2014-11-15T21:14:05+01:00 2014-11-15T21:14:05+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1202 کسی که مثل هیچکس نیست ]]> یکی هست که دیگه نیست ... 2014-11-15T16:17:45+01:00 2014-11-15T16:17:45+01:00 tag:http://ghasedak-mosafer.mihanblog.com/post/1201 کسی که مثل هیچکس نیست مرتضی جان دل دنیا رو خون کردی ... تا دنیا دنیاست دوست داریم ... خدایا مواظبش باش ...یكی هست تو قلبم كه هر شب واسه اون می نویسماون خوابهنمیخوامبدونهواسه اونه که قلب من اینهمه بیتابهیه کاغذیه خودکاردوباره شده همدم این دل دیونهیه نامهکه خیسهپر از اشک و باز کسی اون و نمیخونه مرتضی جان دل دنیا رو خون کردی ...

تا دنیا دنیاست دوست داریم ...

خدایا مواظبش باش ...یكی هست تو قلبم كه هر شب واسه اون می نویسم

اون خوابه

نمیخوام


بدونه


واسه اونه که قلب من اینهمه بیتابه


یه کاغذ


یه خودکار


دوباره شده همدم این دل دیونه


یه نامه


که خیسه


پر از اشک و باز کسی اون و نمیخونه]]>